Algemene voorwaarden en huisregels

Algemene voorwaarden massagepraktijk Santaibodi

  1. Bij de eerste kennismaking zal er een (kort) intakegesprek worden gehouden. Bij twijfel over een contra indicatie kan ik besluiten de massage niet uit te voeren of kan ik de behandeling wijzigen. Heeft u enige twijfel of u wel een massage mag ondergaan neem dan eerst voor alle zekerheid contact op met uw huisarts. Uw persoonlijke en medische gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden kenbaar gemaakt worden.
  2. Alle gespreksinformatie die u deelt met mij tijdens de behandeling blijft vertrouwelijk en worden niet verstrikt aan derden. Mits u zelf schriftelijk toestemming geeft hiervoor.
  3. Massagepraktijk Santaibodi is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het behandelen of de gevolgen die voortvloeien uit het behandelen van niet door de cliënt genoemde symptomen, blessures of aandoeningen die eigenlijk een behandeling van een arts vereisen. Alle behandelingen die worden aangeboden zijn geen medische behandelingen.
  4. Een gemaakte afspraak/behandeling moet minimaal 48 uur van te voren telefonisch (b.g.g. spreek dan duidelijk de voicemail in met naam en de datum en tijdstip van de afspraak) afgezegd of verzet worden. Is dat niet het geval dan ben ik helaas genoodzaakt u de behandeling 100% te laten factureren. Wanneer u zonder afmelding niet verschijnt op de afspraak wordt de afspraak voor in rekening gebracht. Er wordt pas weer een nieuwe afspraak gemaakt na betaling van de factuur.
  5. De behandelingen dienen na de behandeling contant te worden betaald. Tenzij anders overeen gekomen.
  6. Bank gegevens tav C.Krapman IBAN NL08SNSB0928070115 Wanneer u het overmaakt, binnen 14 dagen na factuurdatum. 
  7. Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die Massagepraktijk Santaibodi aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht te stoppen en zal ik direct uw huis verlaten. Slip moet aan gelaten worden tijdens de behandelingen.
  8. Cadeaubonnen zijn uitsluitend persoonsgebonden en is geldig tot één jaar na uitgifte. Niet inwisselbaar voor contanten, wel geldig in combinatie met andere aanbiedingen.
  9. Binnen mijn woonplaats Schagen reken ik geen km vergoeding. Buiten Daarbuiten reken ik €0,19  per km.
  10. Wanneer u een behandeling gaat krijgen dient u van te voren zich opgefrist te hebben.